O MNĚ

Mgr. Vít Kubalec, advokát


V advokacii se pohybuji od roku 2010, kdy jsem jako praktikant nastoupil do advokátní kanceláře. Vzápětí mě tato právní profese uchvátila a vášeň pro řešení právních problémů mi zůstala dodnes. Po absolvování Právnické fakulty Masarykovy univerzity pro mě bylo jasnou volbou povolání advokátního koncipienta. Po uplynutí povinné tříleté koncipientské praxe jsem úspěšně složil advokátní zkoušky a založil svou advokátní kancelář. 

To co mě na advokátní profesi baví nejvíce, je možnost řešit a opravdu vyřešit klientovu obtížnou situaci, se kterou si sám nevěděl rady.