SLUŽBY

Právní servis pro podnikatele

 • Kompletní právní servis podnikatele
 • Příprava smluv  a interních dokumentů 
 • Pracovněprávní problematika

Právo nemovitostí

 • Příprava a kontrola smluv o převodu nemovitostí
 • Zastupování při prodeji či nákupu nemovitostí
 • Vypořádání podílového spoluvlastnictví 

Insolvenční právo

 • Oddlužení
 • Přihlášky pohledávek
 • Insolvenční návrhy

Internet, eshopy a ICT

 • Příprava obchodních podmínek
 • Právo ICT
 • Internetové a autorské právo 

Pohledávky

 • Zasílání upomínek 
 • Sepsání a podání žalob
 • Příprava exekučních návrhů

  Další právní služby

  • Zastupování před soudy
  • Příprava a kontrola smluv
  • Zastupování ve správních řízeních


Dovoluji si Vás tímto informovat, že pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem (ve smyslu zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů) plynoucích ze smluv o poskytování právních služeb je věcně příslušným subjektem pro mimosoudní řešení Česká advokátní komora (www.cak.cz).